Nou la Registrul Operatorilor Intracomunitari


Astfel că, potrivit noului proiect, se radiază din Registrul operatorilor intracomunitari persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 care nu au efectuat nici o operațiune intracomunitară în anul calendaristic precedent și nici în anul curent până la data radierii din registru, cu excepția celor care au fost înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari în această perioadă.

Potrivit vechilor prevederi legale, organul fiscal competent radia din oficiu din acest registru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care în anul următor înscrierii în registru nu mai efectuau operațiuni intracomunitare.

Citește aici comunicatul de presă A_RPC/104/21.01.2016

Comentariu